Hoe bepaal je het juiste onderwijsniveau bij kinderen met een spraak-en taalachterstand?

Hoe bepaal je het juiste onderwijsniveau bij kinderen met een spraak-en taalachterstand?

Voor kinderen met problemen in de spraak- en taalontwikkeling en voor anderstalige kinderen zijn de huidige toetsen die in het (basis)onderwijs gebruikt worden vaak moeilijk. Er wordt in deze toetsen veelal uit gegaan van verbaal begrip en talige kennis. Kennis die er bij deze kinderen niet altijd is. Hierdoor is het erg lastig om hunjuiste (onderwijs)…

Testen

Testen

SON-R 2-8 De SON is een non-verbale intelligentietest en meet een aantal intelligentiefuncties zonder daarbij van taal afhankelijk te zijn.  Zeker als er bij een kind sprake is van spraak- en taalproblemen kan deze test duidelijkheid geven over de vraag of het enkel om spraak-en taalproblemen gaat of dat er problemen in de algehele ontwikkeling bestaan….