Door Wie

Marieke Lagro

Mijn naam is Marieke Lagro. Ik ben opgeleid tot orthopedagoog en ik heb mijn werkervaring vooral opgedaan in het speciaal onderwijs waar ik van 2002 tot eind 2021 verschillende periodes gewerkt heb. Daarnaast heb ik veel ervaring met kinderen met spraak- en taalproblematiek (taalontwikkelingsstoornis) vanwege mijn eerdere werkzaamheden op een Audiologisch Centrum en momenteel bij de NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind). 

Na mijn opleiding orthopedagogiek heb ik in 2005 de registratie GZ-psycholoog behaald waardoor ik geregistreerd sta in het BIG-register. 

Per 1 mei 2015 ben ik gestart met mijn eigen praktijk 9a. In de praktijk bied ik diagnostiek en kortdurende begeleiding aan kinderen van 3-16 jaar en hun ouders.

U bent van harte welkom in Praktijk 9a!

Marieke Lagro, GZ-psycholoog/orthopedagoog/IMH-specialist.
Registratienummer BIG register: 79063654725  (zorgverleners kunnen zich registreren in het BIG-register.
Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener). Kvk-nummer: 63184788 Lid van: Dutch Association Infant Mental Health DAIMH (www.DAIMH.nl)