Testen

SON-R 2-8

De SON is een non-verbale intelligentietest en meet een aantal intelligentiefuncties zonder daarbij van taal afhankelijk te zijn.  Zeker als er bij een kind sprake is van spraak- en taalproblemen kan deze test duidelijkheid geven over de vraag of het enkel om spraak-en taalproblemen gaat of dat er problemen in de algehele ontwikkeling bestaan. De SON-R is een test voor kinderen van 2 tot 8 jaar.

WISC-V-NL

De WISC-V-NL is een instrument om met behulp van een individuele testafname de cognitieve capaciteiten van kinderen van 6:0 jaar tot en met 16:11 jaar in kaart te brengen. Doel is het in kaart brengen van de algemene intelligentie van kinderen met behulp van totaal 14 subtests. Er zijn zeven subtests nodig om het TIQ te bepalen, met de overige subtests kunnen aanvullende indexscores bepaald worden (bron: https:// www.pearsonclinical.nl/complete-set-wisc-v-nl)

Vergelijkbare berichten