Hoe bepaal je het juiste onderwijsniveau bij kinderen met een spraak-en taalachterstand?

Voor kinderen met problemen in de spraak- en taalontwikkeling en voor anderstalige kinderen zijn de huidige toetsen die in het (basis)onderwijs gebruikt worden vaak moeilijk. Er wordt in deze toetsen veelal uit gegaan van verbaal begrip en talige kennis. Kennis die er bij deze kinderen niet altijd is. Hierdoor is het erg lastig om hunjuiste (onderwijs) niveau te bepalen. Een niet verbale intelligentietest kan dan uitkomst bieden, bijvoorbeeld bij de volgende problemen:

  • Is het kind niet uit Nederland afkomstig en spreekt het nog onvoldoende Nederlands?
  • Is er bij het kind sprake van problemen in de spraak- en taalontwikkeling?
  • Komt het kind onvoldoende mee op school?
  • Wilt u weten wat het ontwikkelingsniveau van het kind is, los van de taalproductie en het taalbegrip?
  • Zit het kind in groep 8 en heeft u vragen over het juiste onderwijsniveau voor het vervolgonderwijs? 

Praktijk 9a helpt u dan verder.

Door onderzoek, observatie en gesprekken kijk ik met het kind, ouders en school mee.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind gebruik ik de volgende niet-talige intelligentietests:

  • De Wechsler Non Verbal (WNV): voor kinderen en jongeren van 4 tot 22 jaar.Deze test geeft een goed beeld van de algemene capaciteiten.
  • De SON-R 2,5-7: voor kinderen van 2,5 tot 7 jaar. Ook deze test meet een aantal intelligentiefunctieszonder daarbij van taal afhankelijk te zijn.

Beide testen geven ouders en school duidelijk inzicht in het kind waardoor u een goed besluit kunt nemen over

het juiste leerstofaanbod en de juiste onderwijsvorm voor het kind. Ook krijgt u antwoord op de vraag wat juist de sterke kanten van het kind zijn.

Voor meer informatie kunt u mij ook vrijblijvend bellen voor een gesprek. Als u liever een mail stuurt kan dat ook, ik beantwoord deze snel en persoonlijk.

U bent welkom in Praktijk 9a!

Vergelijkbare berichten