Voor diagnostiek en begeleiding van kinderen

Doelgroep en aanbod:

Kinderen van 3-16 jaar en hun ouders voor intelligentie-onderzoek en kortdurende begeleiding. U kunt dan denken aan de volgende situaties:

  • Uw kind laat op school een achteruitgang of juist een versnelling in schoolresultaten zien. Zowel vanuit school maar ook bij u als ouders kan dan de vraag ontstaan naar de leervermogens van uw kind. Dit kan gemeten worden met een intelligentie-onderzoek. Ook rondom het schooladvies voor de middelbare school kan het zinvol zijn om gegevens te hebben over de intelligentie van uw kind.
  • Er is sprake van problemen in de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind. Zowel aan u als ouder als aan uw kind kunnen dan een aantal begeleidende gesprekken geboden worden. Ook dan kan verder onderzoek tot de mogelijkheden behoren.

Basisscholen (regulier en speciaal):

  • Intelligentie-onderzoek (uitvoering en/of uitwerking van intelligentieonderzoek).
  • Uitwerking dyslexie-onderzoek en opstellen dyslexieverklaring.
  • Consultatie over eventuele leer- en gedragsproblemen in de klas

Download hier de folder:

Hoe bepaal je het juiste onderwijsniveau bij kinderen met een spraak-en taalachterstand?